Twee werelden samenbrengen

Hoe kan jouw school bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in Zuid-Afrika, en de eigen leerlingen ook mentaal sterker maken?

Maak kennis met Little Lions, een organisatie die zich inzet om kinderen in townships in Zuid Afrika mentaal sterker te maken d.m.v. na-schoolse workshops.

Onze missie

In de schaduw van economische ongelijkheid staan wij als een baken van licht voor de kinderen die Zuid-Afrika zijn toekomst in zullen leiden. Onze missie bruist van compassie en vastberadenheid: een toekomst vormgeven waarin elk kind, ongeacht zijn of haar omstandigheden, naar voren komt als een veerkrachtig en krachtig individu.

Ons doel

Ons doel is om kinderen uit kansarme wijken te helpen mentaal sterker te worden door een 'community' van mental health coaches te creëren, zodat we samen een emotioneel welzijn kunnen bevorderen dat bestand is tegen de stormen van het leven - waardoor we de leiders van morgen vormgeven.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Maak een verschil

Door samen te werken met Little Lions leren Nederlandse kinderen meer over hun positie in de wereld en kunnen ze ervaren hoe leuk het is om iets te betekenen voor een ander.

Leer over jezelf

Nederlandse basisschoolkinderen zijn ook gebaat bij leren over hun eigen kwaliteiten, veerkracht en emotionele ontwikkeling.

Verbind

We brengen twee werelden samen, en bundelen krachten.

Zetten jullie je in voor Zuid-Afrika?

Jullie doen

Inzamelingsactie naar keuze (bv. sponsorloop)

Jullie krijgen

  • Little Lions Workshop over geestelijke gezondheid
  • Bijdrage aan thema Wereldburgerschap

Little Lions krijgt

  • Financiële steun om wereldwijd nog meer kinderen mentaal weerbaarder te maken.

Waarom is deze hulp zo hard nodig?

Kinderen rondom Kaapstad groeien op in extreme omstandighedenwaarbij o.a. armoede, geweld, seksueel misbruik en ouderlijk alcoholmisbruik dagelijks aan de orde zijn.
Psychologische hulp ontbreektEr zijn slecht 451 psychologen in het hele land (met ongeveer 68 miljoen inwoners) en deze zijn niet beschikbaar voor kinderen in townships.
0% van landelijk gezondheidszorgbudget gaat naar geestelijke gezondheid.
Door de workshops van Little Lions hebben deze kinderen grotere kans op academisch succes, ook geeft 84% van de kinderen aan meer zelfvertrouwen te hebbenen neemt het risico op vroegtijdige schooluitval af.

Neem contact op

Als je geïnteresseerd bent om partner te worden, je aan te sluiten bij Little Lions of gewoon meer wilt weten, neem dan contact met ons op!

Doneer

Jouw steun helpt ons om onze missie te bereiken: het creëren van een generatie weerbare en zelfverzekerde kinderen.